Ebook Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Subscribe to Toankho via Email

Mời bạn đọc đăng ký nhận mail thông báo khi có bài mới trên Toán khó qua chức năng subscribe. Điền địa chỉ email muốn nhận thông báo vào ô “Email Address”, bấm subscribe và làm theo hướng dẫn. Cám Read more…


Danh mục Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ

TOÁN KHÓ – DANH MỤC CÁC SỐ TẠP CHÍ TOÁN HỌC TUỔI TRẺ Danh mục này được tập hợp từ nhiều nguồn trên Internet, và sẽ tiếp tục được cập nhật, nên sẽ là đầy đủ nhất và được tổ Read more…


The Geometry of Art and Life

Is everything chaos and chance, or is there order, harmony, and proportion in human life, nature, and the finest art? Can one find a natural aesthetic that corresponds to a universal order? If so, what importance can it have for Read more…


Visual Symmetry – World Scientific

Symmetry is as simple or as complicated as we are ready to absorb it in everything around us. From flowers to bridges, buildings, coke machines, and snowflakes; from molecules to walnuts, fences, pine cones, and sunflowers; from music to children’s Read more…


Tuyển chọn 400 bài toán đại số 10 – Hà Văn Chương

Cuốn sách “Tuyển chọn 400 bài toán Đại số 10” của Hà Văn Chương giới thiệu các bài toán tuyển chọn về: Đại số mệnh đề – tập hợp, hàm số, phương trình – hệ phương trình bậc nhất, bất Read more…


Elementary Methods in Number Theory

Elementary Methods in Number Theory begins with “a first course in number theory” for students with no previous knowledge of the subject. The main topics are divisibility, prime numbers, and congruences. There is also an introduction to Fourier analysis on Read more…


An Introduction to Game Theory

Game-theoretic reasoning pervades economic theory and is used widely in other social and behavioural sciences. An Introduction to Game Theory International Edition, by Martin J. Osborne, presents the main principles of game theory and shows how they can be used Read more…


An Introduction to Proofs and the Mathematical Vernacular

An Introduction to Proofs and the Mathematical VernacularMartin V. Day Department of Mathematics Virginia Tech Blacksburg, Virginia 24061 http://www.math.vt.edu/people/day/ProofsBook/ Download ToanKho:http://123link.pro/96xR http://megaurl.in/H84Bbo8


Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian

Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn Nội dung cuốn sách gồm: + Chương 1. Đại cương hình học không gian + Chương 2. Quan hệ song song trong không Read more…


Discovering Geometry – An Investigative Approach (Malestrom)

Discovering Geometry is designed so that you can be actively engaged as you learn geometry. In this book you learn by doing. You will learn to use the tools of geometry and to perform geometry investigations with them. Many of Read more…


The Mathematics Teacher’s Handbook – Continuum

This comprehensive handbook provides mathematics teachers with practical advice on- starting teaching in the mathematics classroom – developing an effective classroom culture – understanding the balance between teaching and learning mathematics – Using assessment as an integral part of teaching Read more…


Tài liệu giáo khoa chuyên toán Đại số 10

Tài liệu giáo khoa chuyên toán Đại số 10 Đoàn Quỳnh (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Nam Dũng, Đặng Hùng Thắng. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành chính thức chương trình chuyên Toán lớp 10 và Read more…