Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Một số chuyên đề về Bất đẳng thức

Sách gồm nhiều phương pháp chứng minh bất đẳng thức hay, chẳng hạn ABC, GLA, SOS, pqr, Mixing variables,…
Soạn thảo bởi DongPhD.

Download Toán khó: https://toankho.com/files/cdbdt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...