Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Giáo trình Toán của Jean Marie Monier

Bộ giáo trình Toán cáo cấp của tác giả Jean-Marie Monier được xuất bản trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam với sự trợ giúp của Bộ phận Văn hóa và Hợp tác của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Bộ giáo trình này với nhiều bài tập có lời giải, được biên soạn dành cho sinh viên giai đoạn I các trường Đại học công nghệ quốc gia (năm thứ nhất và thứ hai mọi chuyên nghành), cho sinh viên giai đoạn I đại học khoa học và cho các giáo sinh dự thi tuyển giáo sư trung học phổ thông.

Bố cục của bộ giáo trình bao gồm 7 tập:

Tập 1 (Giải tích 1) + Tập 2 (Giải tích 2) : Giải tích năm thứ nhất

Tập 3 (Giải tích 3) + Tập 4 (Giải tích 4) : Giải tích năm thứ hai

Tập 5 (Đại số 1) : Đại số tuyến tính cơ bản

Tập 6 (Đại số 2) : Đại số tuyến tính nâng cao

Tập 7 (Hình học) : Hình học giải tích và hình học vi phân
Download: Bạn đọc có thể bấm vào tên tập để tới trang tải file tương ứng của mỗi tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...