Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Lý thuyết Mật Mã và An toàn Thông tin

 

Phan Đình Diệu (1936 – 13 tháng 5 năm 2018) là giáo sư, nhà toán học, nhà khoa học máy tính của Việt Nam. Ông là một trong những người được ghi nhận là có công đầu trong kế hoạch đào tạo và phát triển ngành tin học tại Việt Nam. Ông là chuyên gia trong các lĩnh vực: toán học kiến thiết, lôgíc toán, lý thuyết thuật toán, ôtômat và ngôn ngữ hình thức, lý thuyết mật mã và an toàn thông tin. Ông là viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học tính toán và Điều khiển (nay là Viện Công nghệ Thông tin Việt Nam), Chủ tịch sáng lập Hội Tin học Việt Nam, phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin khóa I (1993-1997).

Tập giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin này được soạn để phục vụ cho việc học tập của sinh viên các lớp theo chương trình đại học hoặc cao học thuộc ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia Hà nội. Trong khoảng mươi năm gần đây, trên thế giới đã xuất hiện nhiều sách và tài liệu có tính chất giáo khoa hoặc tham khảo về lý thuyết mật mã hiện đại và ứng dụng. Người viết tập giáo trình này chỉ có cố gắng lựa chọn và sắp xếp một số nội dung mà mình nghĩ là cần thiết và thích hợp nhất để trong một phạm vi hạn chế về thời gian (và không gian) trình bày và giới thiệu được cho người học một cách tương đối hệ thống những kiến thức cơ bản về lý thuyết mật mã hiện đại, bao gồm cả một số kiến thức toán học cần thiết. Giáo trình này đã được giảng dạy cho sinh viên các khoá cao học về Công nghệ thông tin thuộc Đại học Bách khoa Hà nội và khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà nội từ năm 1997 đến 2004.

[Phan Đình Diệu]

Download Toán khó: https://toankho.com/files/mmattt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...