Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Hình học của tam giác

Trong môn hình học ở trường phổ thông, hình tam giác có vai trò đặc biệt. Việc chứng minh rất nhiều định lí và giỏi rất nhiều bài toán hình học đòi hỏi vận dụng những kiến thức về hình tam giác (tam giác bằng nhau, tam giác đồng dạng, các đường đồng quy trong tam giác, v.v…

Hình tam giác đã được các nhà toán học nghiên cứu từ hàng nghìn năm nay và mãi cho đến những năm gần đây người ta vẫn còn phát hiện ra những tính chất mới hoặc tìm ra những cách chứng minh mới của những định lí đã biết. Các kết quả đạt được có thể tập hợp lại thành một bộ phận của hình học, mang tên “hình học của tam giác”.

Cuốn sách này trình bày hình học của tam giác dưới dạng những vấn đề tương đối độc lập với nhau (không nhắc lại những nội dung đã có trong chương trình trường phổ thống). Độc giả có thể đọc vấn đề nào trước cũng được (trừ vấn đề 11); khi cần, có thể tra cứu nhanh một khái niệm hoặc kết quả một định lí ở vấn đề khác. Nói chung, cuốn sách chỉ đòi hỏi bạn đọc có trình độ toán học lớp 8, 9 (trừ một số ít chỗ dùng đến kiến thức về lượng giác).

Chúng tôi hi vọng cuốn sách giúp các bạn trẻ thêm yêu toán và thấy rõ thêm rằng: một ý tưởng mới có thể nảy sinh từ những vấn đề dơn giàn, rất quen thuộc; các bài toán sơ cấp vẫn không ngừng hấp dẫn nhỉều người, trong đó có không ít các nhà toán học nổi tiếng.

Download Toán Khó: https://toankho.com/files/hhctg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...