Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Các bài hình học ôn thi lớp 10

Toán khó chia sẻ một số tài liệu sưu tầm về bài tập hình học ôn thi lớp 10 môn Toán:

50 bài tập hình học lớp 9 ôn thi vào THPT: https://toankho.com/files/50cauhinhhoc

30 câu hình học ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: https://toankho.com/files/30cauhinhhoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...