Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

100 bài toán vui và trắc nghiệm chỉ số EQ

Cuốn sách gồm hai phần:
Phần một: Gồm 100 bài toán vui và hướng dẫn đáp án.
Phần hai: Trắc nghiệm chỉ số cảm xúc EQ (Emotional Quotient) giúp bạn tự khám phá bản thân về những điểm mạnh, điểm yếu của mình để có thể phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, giúp bạn thành công hơn trong cuộc sống và công việc.

Download Toán Khó:

https://toankho.com/files/100btveq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...