Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Giáo trình Toán rời rạc

Giáo trình được chia thành 5 chương.
Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản nhất của logic học bao gồm: mệnh đề; các quy luật logic; vị từ và lượng từ; suy luận toán học.
Chương 2 trình bày các vấn đề cơ bản trong phép đếm và trong giải tích tổ hợp; nguyên lý Dirichlet dùng để chứng minh sự tồn tại của cấu hình tổ hợp thoả mãn điều kiện cho trước.
Chương 3 trình bày khái niệm thuật toán; giới thiệu một số thuật toán tiêu biểu; độ phức tạp của thuật toán.
Chương 4 trình bày khái niệm quan hệ, cách biểu diễn một quan hệ bằng một ma trận; quan hệ tương đương; quan hệ thứ tự và biểu đồ Hasse của tập sắp thứ tự hữu hạn.
Chương 5 trình bày các vấn đề cơ bản về hàm Boole, biểu thức Boole, đại số Boole và nguyên lý đối ngẫu; vấn đề tổ hợp các cổng logic theo biêu thức Boole cho trước; vấn đề tối thiểu hoá hàm Boole bằng phương pháp biến đổi đại số, phương pháp Karnaugh, phương pháp Quine – Mc. Cluskey

Download Toán Khó: https://toankho.com/files/gttrr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...