Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Những kết quả mới giải bài toán Quân mã đi tuần

Từ giữa thế kỉ 18, có một câu đố hóc búa, câu đố Quân mã đi tuần ( Knight’s Tour Puzzle ), với nội dung như sau:

Trên bàn cờ vua, hãy tìm đường đi của quân mã, qua tất cả các ô của bàn cờ, mỗi ô chỉ một lần.

Lời giải đầu tiên của câu đố được Euler tìm ra năm 1759 và Vandermonde tìm ra năm 1771 (độc lập với Euler). Đến nay, đã có nhiều lời giải khác; có thể giải trên máy tính, theo thuật toán đệ quy có lần ngược (quay lui). Tất cả các lời giải đó đều dựa vào mò mẫm, theo phương pháp thử – sai.

Trong tập sách này, các tác giả đưa ra các phương pháp khá đơn giản, giúp tìm nhanh chóng không chỉ một mà nhiều lời giải của câu đố nói trên, và cho thấy rằng từ một lời giải đã biết có thể suy ra hàng nghìn lời giải khác …

Download Toán Khó: (Nguồn Ồ Toán học)

https://toankho.com/files/btqmdt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...