Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tạp chí Epsilon

Ý tưởng về Epsilon được hình thành từ khoảng cuối năm 2014, và hiện thực hoá vào tháng 2 năm 2015, với số Epsilon đầu tiên.
Những cột mốc quan trọng trong suốt chặng đường phát triển của Epsilon.
• 13/2/2015:Epsilon số 1 ra đời với 8 tác giả, 9 bài viết qua 154 trang.
• 16/2/2015:Trang FB chính thức ra đời.
• 13/4/2015: Epsilon chính thức có logo và định dạng bìa mới. Tạp chí bắt đầu nhận được những bài viết của những “cây đa cây đề” trong giới. Ban Biên tập tăng lên 5 thành viên. Lần đầu tiên số lượt tải đạt con số 4000.
• 13/6/2015: Epsilon số 3 ra đời với logo được nâng cấp. Đây cũng là logo được giữ nguyên cho đến số cuối cùng. Tạp chí tiếp tục phát triển cùng với số thành viên Ban Biên tập tăng lên thành 6 người.
• 13/8/2015: Epsilon số 4 phiên bản beta ra đời. Đây cũng là số Epsilon duy nhất không có phiên bản chính thức.
• 13/10/2015: Epsilon số 5 ra đời, đây cũng là một trong những số dài nhất với 245 trang (đứng thứ 2 sau số cuối cùng bạn đọc đang xem). Số lượng thành viên của ban biên tập cũng gia tăng thành 7 người. Định dạng trang của Epsilon cũng được cập nhật.
• 29/10/2015: Số lượng người ủng hộ trang FB của Epsilon chính thức vượt qua 2.000 người.
• 13/12/2015: Epsilon số 6 với 18 bài viết trong 177 trang ra đời. Thành viên ban biên tập tiếp tục tăng thêm và bắt đầu cố định ở con số 8 – 9 thành viên. Số người quan tâm lên đến hơn 20.000 và số lượt tải đã vượt quá 2.000.
• 13/2/2016: Epsilon đã đi hơn 1 năm và đón chào số 7 với 200 trang bài. Đây cũng là số đầu tiên Epsilon bắt đầu áp dụng định dạng chuẩn cho cộng tác viên dễ dàng viết bài. Bắt đầu từ số này, định dạng Epsilon thống nhất trong mọi mặt cho đến số cuối cùng.
• 13/4/2016: Epsilon số 8 ra đời với phong độ ổn định qua gần 15.000 người quan tâm.
• 13/6/2016: Epsilon số 9 ra mắt với 205 trang viết. Đây là số đầu tiên nhận được hơn 200 yêu thích từ bạn đọc.
• 13/8/2016: Epsilon số 10 ra đời, lần đầu tiên số lượt tải vượt 10.000 lượt và từ đó giữ vững cho đến các số cuối cùng.
• 13/10/2016: Epsilon số 11 ra mắt, với hơn 48.000 người quan tâm và đây vẫn là một kỷ lục của báo, một thành công ngoài dự đoán của ban biên tập.
• 13/12/2016: Epsilon số 12 ra mắt với hơn 12.000 lượt tải từ bạn đọc.
• 10/1/2017: Tạp chí Pi, người anh của Epsilon ra đời, báo hiệu giai đoạn chạy đà của Epsilon đã chuẩn bị hoàn thành.
• 13/2/2017: Epsilon cuối cùng, Epsilon số 13 ra mắt, lập kỷ lục là số dài nhất (327 trang), giới thiệu nhiều bài toán nhất (390 bài), từ sự đóng góp của 30 tác giả và dịch giả.

Dưới đây là link toàn bộ 13 số tạp chí:

Số 1: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-1/

Số 2: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-2/

Số 3: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-3/

Số 4: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-4/

Số 5: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-5/

Số 6: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-6/

Số 7: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-7/

Số 8: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-8/

Số 9: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-9/

Số 10: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-10/

Số 11: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-11/

Số 12: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-12/

Số 13: https://toankho.com/2018/06/01/tap-chi-epsilon-so-13/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...