Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

100 bài tập sử dụng phép biến hình

Các phép biến hình đơn giản được dưa vào chương trình toán các lớp cải cách giáo dục cấp 2 như một công cụ để giải các bài toán hình học một cách hợp lý và gọn.

Song các bài tập trong sách giáo khoa còn ít, và các giáo viên dạy cấp 2 chưa có nhiều tài liệu để rèn luyện cho học sinh đạt tới mức dùng được các phép biến hình này một cách thành thạo. Bởi vậy Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng tiến hành biên soạn “100 bài tập sử dụng phép biến hình” đơn giản nhằm cung cấp một “hệ thống kiến thức bước đầu” để các giáo viên sử dụng.

Các tác giả đã đưa ra các dạng toán phổ biến: chứng minh, tìm tập hợp điểm, dựng hình, tính toán. Mỗi lời giải được trình bày theo trình tự: Lựa chọn để xác định phép biến hình, thực hiện phép biến hình, rút ra kết luận của bài toán. Phần hướng dẫn đủ giúp bạn đọc trình bày lời giải đầy đủ.

Download (nguồn: ồ toán học)

https://toankho.com/files/100btpbh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...