Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Bài tập Toán cao cấp tập 2 – Nguyễn Đình Trí

Bài tập toán cao cấp tập 2 – Phép tính giải tích một biến số.

Nguyễn Đình Trí (chủ biên) – Tạ Văn Đĩnh – Nguyễn Hồ Quỳnh

Download toán khó: https://toankho.com/files/bttcc2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...