Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 10 – Lê Hoành Phò

Cuốn sách “10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 10” của tác giả Lê Hoành Phò bao gồm 21 chuyên đề với nội dung tóm tắt kiến thức trọng tâm của Toán phổ thông và Toán chuyên, phần các bài Toán chọn lọc có khoảng 900 bài với nhiều dạng loại và mức độ từ cơ bản đến phức tạp, bài tập tự luyện  khoảng 250 bài, có hướng dẫn hay đáp số.

Download Toán Khó: http://lk.libvui.com/9zqatOpM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...