Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 12 – Lê Hoành Phò

Cùng với 02 bộ sách bồi dưỡng học sinh giỏi dành cho lớp 10,11, bộ sách “10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 12” của tác giả Lê Hoành Phò là quyển thứ 3 về chủ để này được dành cho học sinh lớp 12. Cuốn sách cung cấp phương pháp học để nhằm nâng cao trình độ của các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khá giỏi sẽ có cơ hội để thử thách khả năng tư duy toán học của mình thông qua các bài chọn lọc, được bố trí theo từng chuyên đề cụ thể để các em học đến đâu chắc đến đó.

Download Toán Khó:

Link 1: http://lk.libvui.com/QmiMI

Link 2: http://megaurl.in/nGVgfeP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...