Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tuyển chọn một số dạng toán hình học 9 – Đỗ Thanh Sơn

Nội dung cuốn “Tuyển chọn một số dạng toán hình học 9” bám sát các nội dung cơ bản của môn học, ngoài ra có một số vấn đề nâng cao dành cho những học sinh giỏi. Mỗi vấn đề được bắt đầu bằng việc nhắc lại một số kiến thức cần cho việc giải toán. Tiếp theo là giới thiệu phương pháp giải, hệ thống các bài tập và sau cùng là hướng dẫn giải hoặc đáp số các bài tập đó. Cuối sách có giới thiệu các đề thi vào các khối chuyên ĐHKHTN.

Download Toán khó: https://toankho.com/files/tktcmsdthh9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *