Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Phương pháp Đirichlê và ứng dụng – Nguyễn Hữu Điển

Nguyên lý những cái lồng và các chú thỏ đã được biết đến từ rất lâu. Ngay trong chương trình phổ thông cơ sở chúng ta cũng đã làm quen với phương pháp giải toán này. Thực ra nguyên lý này mang tên nhà bác học người Đức Pete Gutxtap Legien Dirichlet (1805-1859). Nguyên lý phát biểu rất đơn giản: Nếu chúng ta nhốt thỏ vào các lồng mà số lồng ít hơn số thỏ, thì thể nào cũng có một lồng nhốt ít nhất hai con thỏ.
Chỉ bằng nguyên lý đơn giản như vậy hàng loạt các bài toán đã được giải.
Cuốn sách được biên soạn lại theo từng chủ đề có liên quan đến nguyên lý, mỗi cách giải trong ví dụ của từng chương là áp dụng điển hình nguyên lý Dirichlet.

Download:

http://megaurl.in/tkppdinhd

http://lk.libvui.com/tkppdinhd

http://adf.toankho.com/7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...