Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Cách tìm lời giải các bài toán THCS Tập 3: Hình học- Lê Hải Châu

Đây là bộ sách về phương pháp học giải toán nhằm mục đích hình thành cho học sinh thói quen suy nghĩ và tìm tòi lời giải của một bài toán trên cơ sở các kiến thức đã học. Bộ sách này là cầu nối giữa lí thuyết và thực hành toán học.
Học giải toán là một cách tư duy sáng tạo về toán, đồng thời là một vấn đề trừu tượng và khá khó đối với học sinh, nhưng đó lại là điều rất cần thiết cho mỗi học sinh trong quá trình học toán ở trường THCS.
Bộ sách “Cách tìm lời giải các bài toán” gồm 3 tập SỐ HỌC, ĐẠI SỐ, HÌNH HỌC. Đây là tập 3 về hình học trong bộ sách này.

Download Toán khó:

Link: http://lk.libvui.com/X3lFowe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...