Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến – Nguyễn Hữu Điển

Ta hãy tưởng tượng có một hệ thống trên đó ta thực hiện những thao tác khác nhau. Ta có thể phân tích trạng thái của hệ thống để xác định vị trí (mục đích) cần đạt được từ những vị trí khác. Một trong những công cụ rất mạnh cho việc phân tích hệ thống là tính chất bất biến của một số đại lượng trong hệ thống. Những đại lượng này không thay đổi dưới những thao tác khác nhau trong hệ thống. Sự bất biến có thể dùng để chỉ ra rằng từ một cấu hình không thể đạt tới một cấu hình khác. Xuyên suốt cuốn sách này là tư tưởng bất biến thông qua các chủ đề trong số học, đại số, hình học và trò chơi toán học,…

Download:

http://lk.libvui.com/tkppdlbbnhd

http://megaurl.in/tkppdlbbnhd

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...