Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên – Nguyễn Hữu Điển

Nội dung cuốn sách “Giải toán bằng phương pháp đại lượng cực biên” khảo sát rất kĩ những kĩ thuật và cách sử dụng đại lượng cực biên để giải toán. Rất nhiều bài toán mới được giải bằng phương pháp đại lượng cực biên. Một số tài liệu trong nước gọi phương pháp này là phương pháp cực hạn. Để thể hiện bản chất của phương pháp, tác giả gọi nó là phương pháp đại lượng cực biên. Bởi vì khi giải bài toán, ta đã dùng đại lượng cực biên làm mấu chốt cho xuất phát và lí luận. Mặt khác, đại lượng cực biên trong mỗi bài toán cụ thể là khác nhau, nhưng có tính chất chung là các phần tử này nằm giữa miền xác định và miền không xác định của bài toán theo một nghĩa nào đó.

Download:

http://megaurl.in/tkppdlcbnhd

https://toankho.com/files/tkppdlcbnhd

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *