Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tạp chí THTT số 13 – Tháng 10.1965

Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 13, một trong những số báo rất sớm cách nay hơn nửa thế kỷ của báo THTT, scan bởi Toán Khó.

Trân trọng cảm ơn page Ồ Toán học đã cung cấp tạp chí giấy.

Download:

http://megaurl.in/tkthttno13

http://lk.libvui.com/tkthttno13

Theo dõi các số tạp chí khác tại đây.

Toán khó sẽ dần bổ sung các số tạp chí còn thiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...