Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Giai thoại Toán học – Nguyễn Hạnh, Nguyễn Duy Linh

Cuốn “Giai thoại Toán học” của Nguyễn Hạnh, Nguyễn Duy Linh gồm hai phần:
Phần 1: Sự kiện và nhân vật toán học,
Phần 2: Những cái bẫy toán học và vài cách tính toán của người xưa.

Nguồn: Ồ Toán học.

Download:

http://megaurl.in/tkgtthnhndl

https://toankho.com/files/tkgtthnhndl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *