Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Các chuyên đề hình học bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học cơ sở – Trần Văn Tấn

Các chuyên đề hình học bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học cơ sở – Trần Văn Tấn

Một cuốn sách nhỏ bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi vào các trường chuyên do nhóm các giáo viên chuyên toán Đại học Sư phạm biên soạn.

Download:

http://megaurl.in/tkccdhhthcstvt

http://lk.libvui.com/tkccdhhthcstvt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...