Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tạp chí Pi số 4

TRONG SỐ NÀY

Thư tòa soạn

Toán học từ cổ điển đến hiện đại
Hình học: từ Euclid đến Hilbert
Trần Mai Hoa

Toán học và Đời sống
Các đối xứng C, P và T đã “chui” vào toán học thể nào?
Nguyễn Ái Việt

Giải toán cùng bạn
Kẻ thêm đoạn thẳng trong chứng minh hình học
Vũ Hữu Bình

Một số bài toán Số học – Tổ hợp (tiếp theo)
Hà Huy Khoái

Thách thức Toán học
Nhiều tác giả

Lịch sử Toán học
Đời sống toán học ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Alexander Grothendieck

Đối thoại Toán học
Thầy của các thầy ngành toán sư phạm:
Tôi chỉ là người dạy toán
Thư Hiên (thực hiện)

Đấu trường toán học
Ba Lan và các kỳ thi toán khu vực
Nguyễn Hùng Sơn

Góc STEM
Giải Đặc biệt cuộc thi Tsukuba Science Edge 2016
Đỗ Hoàng Sơn (thực hiện)

Trạm thiên văn
Thế nào là một tháng và cơ sở của âm dương lịch
Phạm Vũ Lộc

Quán Toán
Nhiều tác giả

Toán của Bi
Nhiều tác giả

 

Download:

http://megaurl.in/pino4

http://lk.libvui.com/pino4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...