Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Bồi dưỡng Toán hình học lớp 10 – Trần Bá Hà

Cuốn sách “Bồi dưỡng Toán hình học 10” này được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn học sinh tự rèn luyện thêm sau khi nắm vững các kiến thức và bài tập căn bản ở SGK. Vì lẽ đó, mặc dù thứ tự các chương giống với SGK (2006), nhưng các mục và tiểu mục đôi khi được gộp lại, hoặc bỏ qua vì xét thấy không cần thiết. Đặc biệt, chương ba dài nhất, bởi nó là sự tích hợp các kiến thức trước đó, và một khi đã có nhiều kiến thức được chuẩn bị trước đó, thì các vấn đề mở rộng, các bài tập nâng cao sẽ phong phú hơn…

Các tác giả: Trần Bá Hà, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Văn Nho, Lê Hoành Phò.

Download Toán khó:

http://lk.libvui.com/tkbdthh10tbh

http://megaurl.in/tkbdthh10tbh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...