Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tuyển tập 500 bài toán hình không gian chọn lọc – Nguyễn Đức Đồng

Sách “Tuyển Tập 500 Bài Toán Hình Không Gian Chọn Lọc” do Nguyễn Đức Đồng chủ biên, gồm 500 bài toán chọn lọc thuộc 23 chuyên đề:

 • Tổng quan về các khái niệm trong hình học không gian;
 • Quan hệ song song; Phương pháp tiên đề;
 • Quan hệ vuông góc;
 • Phương pháp trải cố thể trên một mặt phẳng;
 • Xác định và tính các loại góc trong không gian;
 • Các loại thiết diện tạo thành với vật thể hình học;
 • Các dạng khoảng cách và đường vuông góc chung;
 • Mặt cầu ngoại tiếp – mặt cầu nội tiếp; Dựng hình trong không gian;
 • Quỹ tích một điểm trong không gian;
 • Phương pháp thể tích;
 • Khối đa diện;
 • Tứ diện – các loại tứ diện đặc biệt;
 • Hình lăng trụ – hình lăng trụ cụt; Hình chóp – hình chóp cụt;
 • Hình trụ tròn xoay; Hình nón – hình nón cụt;
 • Hình cầu – chỏm cầu – quạt cầu;
 • Phối hợp các khối hình học không gian;
 • Phép biến hình và phép dời hình trong không gian;
 • Bài toán cực trị trong hình học không gian;
 • Phương pháp vectơ và tọa độ trong không gian

Download Toán khó:

http://lk.libvui.com/tk500bthinhkgndd

http://megaurl.in/tk500bthinhkgndd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...