Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Giải toán Khối đa diện và khối tròn xoay 12 – Trần Đức Huyên

Cuốn sách Giải toán 12 khối đa diện và khối tròn xoay được biên soạn bởi các tác giả Trần Đức Huyên (chủ biên), Nguyễn Duy Hiếu, Phạm Thị Bé Hiền.

Chương I. KHỐI ĐA DIỆN. THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN
Bài 1. Khái niệm về khối đa diện.
+ Vấn đề 1. Chứng minh một số tính chất liên quan đến đỉnh, cạnh và mặt của một khối đa diện.
+ Vấn đề 2. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện.
Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng. Sự bằng nhau của các khối đa diện.
+ Vấn đề 1. Chứng minh hai hình bằng nhau.
+ Vấn đề 2. Chứng minh một phép biến hình là phép dời hình.
Bài 3. Phép vị tự. Sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều.
Bài 4. Thể tích của khối đa diện.

Chương II. MẶT CẦU. MẶT TRỤ. MẶT NÓN
Bài 1. Mặt cầu. Khối cầu.
+ Vấn đề 1. Xác định mặt cầu.
+ Vấn đề 2. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp hình chóp.
+ Vấn đề 3. Diện tích mặt cầu. Thể tích khối cầu.
+ Vấn đề 4. Tiếp tuyến của mặt cầu.
Bài 2. Mặt trụ. Hình trụ. Khối trụ.
+ Vấn đề 1. Xác định mặt trụ.
+ Vấn đề 2. Diện tích xung quanh hình trụ. Thể tích khối trụ.
+ Vấn đề 3. Thiết diện của hình trụ cắt bởi một mặt phẳng.
Bài 3. Mặt nón. Hình nón. Khối nón.
+ Vấn đề 1. Diện tích xung quanh. Diện tích toàn phần hình nón. Thể tích khối nón.
+ Vấn đề 2. Hình nón nội tiếp, ngoại tiếp hình chóp. Hình nón nội tiếp, ngoại tiếp mặt cầu.
Bài 4. Tổ hợp hình cầu, hình trụ, hình nón.

Download:

http://megaurl.in/uGPqOx14

http://lk.libvui.com/sREZ20ae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...