Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Bồi dưỡng học sinh giỏi Phương trình hàm – Nguyễn Tài Chung

Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Phương Trình Hàm này được biên soạn bởi tác giả NGUYỄN TÀI CHUNG. phần lớn các bài toán trong sách này được tuyển chọn từ các kì thi: Olympic toán của các nước, khu vực và quốc tế, Olympic toán sinh viên toàn quốc, Olympic 30/04, thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi toán quốc tế, thi học sinh giỏi các tỉnh thành, thi vào hệ kĩ sư tài năng của ĐHBK Hà Nội. Một số bài toán khác do tác giả tự biên soạn. Những lời giải đưa ra dựa trên tiêu chí tự nhiên, dễ hiểu.
Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Phương Trình Hàm – Nguyễn Tài Chung gồm những nội dung sau:
Phân loại toán Phương Trình Hàm và bất Phương Trình Hàm.
Phương pháp giải Phương Trình Hàm và bất Phương Trình Hàm
Các Đề thi quốc gia, khu vực, quốc tế

Download:

http://lk.libvui.com/tkpthntc

http://megaurl.in/tkpthntc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...