Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Tổ hợp – Rời Rạc (Nguyễn Văn Thông)

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Tổ hợp – Rời Rạc (Nguyễn Văn Thông)

Sách chia làm 6 chương.
Chương 1: Ánh xạ, lực lượng của các tập hợp;
Chương 2: Đại số tổ hợp;
Chương 3: Lý thuyết đồ thị;
Chương 4: Tô màu đồ thị;
Chương 5: Các bài toán rời rạc, tổng hợp và toán thi;
Chương 6: Nguyên lý Dirichlet-Định lý Ramsey

Download:

http://megaurl.in/tkbdhsgthrrnvt

http://lk.libvui.com/tkbdhsgthrrnvt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...