Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tài liệu chuyên toán Bài tập hình học 12

Tài liệu chuyên Toán bài tập Hình học 12, được biên soạn bởi các tác giả Đoàn Quỳnh (chủ biên), Hạ Vũ Anh, Phạm Khắc Ban, Văn Như Cương, Vũ Đình Hòa.

Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
Bài 1. Hình đa diện và khối đa diện.
Bài 2. Phép dời hình trong không gian.
Bài 3. Hình đa diện đều và khối đa diện đều.
Bài 4. Thể tích các khối đa diện.
Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
Bài 1. Mặt cầu – Khối cầu.
Bài 2. Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ. Mặt nón – Hình nón – Khối nón.
Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian.
Bài 2. Phương trình mặt phẳng.
Bài 3. Phương trình đường thẳng.
Bài 4. Mặt cầu.

Chuyên đề 1. MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA HÌNH HỌC TỔ HỢP
Bài 1. Hình lồi.
Bài 2. Đường kính của hình.
Bài 3. Cắt hình.
Bài 4. Mặt phẳng kẻ ô vuông.
Chuyên đề 2. LÍ THUYẾT ĐỒ THỊ
Bài 1. Khái niệm cơ bản về đồ thị.
Bài 2. Các yếu tố cơ bản của đồ thị vô hướng.
Bài 3. Một số loại đồ thị đơn vô hướng.
Bài 4. Một số loại đồ thị có hướng.
Chuyên đề 3. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO HÌNH HỌC PHẲNG
Bài 1. Biểu diễn hình học số phức.
Bài 2. Tích vô hướng. Tích lệch. Đường thẳng trong mặt phẳng phức.
Bài 3. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.
Bài 4. Đường tròn. Phép nghịch đảo. Biến đổi tròn.

 

Download Toán khó:

http://megaurl.in/tkbthhct12dq

http://lk.libvui.com/dGTp8ZH

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...