Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tài liệu chuyên toán Hình học 10

Tài liệu chuyên toán Hình học 10

Đoàn Quỳnh (Chủ biên), Văn Như Cương, Trần Nam Dũng, Nguyễn Minh Hà, Đỗ Thanh Sơn, Lê Bá Khánh Trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành chính thức chương trình chuyên Toán lớp 10 và đang xét duyệt chương trình chuyên Toán THPT đã được ban hành 2006. Chúng tôi nhận thấy cần biên soạn một bộ tài liệu chuyên Toán THPT với các mục đích sau:
– Phục vụ việc dạy và học ở hệ chuyên Toán thể hiện được tinh thần của chương trình nói trên, khá gần với chương trình và sách giáo khoa Toán nâng cao nhằm giúp học sinh có thể chuyển đổi từ việc học ở hệ chuyên sang hệ không chuyên và ngược lại
– Làm một tài liệu giáo khoa cho giáo viên dạy các lớp chuyên Toán.
– Giúp học sinh các lớp chuyên tự học, giúp học sinh khá giỏi ở các lớp đại trà có tài liệu để có thể tự học, tự bồi dưỡng thêm.

Download Toán khó:

 

http://lk.libvui.com/pnjj

http://megaurl.in/tktlchhh10dq

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...