Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tài liệu chuyên toán Trung học phổ thông chuyên đề Hình học không gian

Cuốn sách Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian

Trần Đức Huyên, Nguyễn Duy Hiếu (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – TP. HCM.

Nội dung:
Phần 1. Lý thuyết và phương pháp giải toán
Chương 1. Hình lăng trụ
Chương 2. Hình hộp
Chương 3. Hình chóp
Chương 4. Hình cầu
Chương 5. Hình trụ
Chương 6. Hình nón
Chương 7. Các bài toán về khoảng cách
Chương 8. Các bài toán về góc
Phần 2. Ứng dụng để giải các đề tuyển sinh đại học

Download:

http://megaurl.in/tktlcthkgthpttdh

http://lk.libvui.com/qdFOB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...