Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

500 bài toán chọn lọc 10

Cuốn sách “500 bài toán chọn lọc 10” của các tác giả Hàn Liên Hải, Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo, Hoàng Ngọc Anh – tập hợp nhiều bài toán hay, bao trùm các dạng bài tập phổ biến của chương trình toán 10.

Download:

http://megaurl.in/tk500btcl10hlh

http://lk.libvui.com/y6dzB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...