Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Biến phức định lý và áp dụng – Nguyễn Văn Mậu

Biến phức Định lý và áp dụng do GS Nguyễn Văn Mậu chủ biên trình bày về: số phức và biến phức, lịch sử và các dạng biểu diễn, tính toán trên số phức và biến phức, một số ứng dụng của số phức trong đại số, số phức trong các bài Toán số học và tổ hợp, số phức và ứng dụng trong hình học, số phức và lời giải của phương trình sai phân.
Download:
http://lk.libvui.com/tkbpdlvadnvm
http://megaurl.in/tkbpdlvadnvm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...