Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Bài tập hình học 10 nâng cao – Nguyễn Huy Đoan

Cuốn sách “Bài tập hình học 10 nâng cao” bao gồm các bài tập được tuyển chọn và sắp xếp một cách có hệ thống, bám sát từng chủ đề và kiến thức trong sách giáo khoa, nhằm giúp các em sử dụng song song với sách giáo khoa, vừa củng cố kiến thức đang học, và rèn luyện để làm bài tập nâng cao kỹ năng giải toán hình học.

Các tác giả: Văn Như Cương (chủ biên), Phạm Vũ Khuê, Trần Hữu Nam

Download:

http://lk.libvui.com/9DGkoTYB

http://megaurl.in/nmTsC

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...