Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10 – Nguyễn Minh Hà

Cuốn sách “Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10” của các tác giả Nguyễn Minh Hà (chủ biên), Nguyễn Xuân Bình. Cuốn sách tập hợp các chuyên đề hay và khó của môn hình học, nhằm giúp các em ôn luyện nâng cao kiến thức, phát huy khả năng giải các bài toán hình học.

Download Toán khó:
http://lk.libvui.com/ma44

http://megaurl.in/evChp5hN

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...