Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Các bài giảng về bất đẳng thức Cô-si

Bất đẳng thức Cô-si tên đúng của bất đẳng thức này là bất đẳng thức AM-GM. Có nhiều cách để chứng minh bất đẳng thức này nhưng hay nhất là cách chứng minh quy nạp của Cauchy. Vì vậy, nhiều người nhầm lẫn rằng Cauchy phát hiện ra bất đẳng thức này. Ông chỉ là người đưa ra cách chứng minh rất hay của mình chứ không phải là người phát hiện ra đầu tiên. Theo cách gọi tên chung của quốc tế, bất đẳng thức Bunyakovsky có tên là bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, còn bất đẳng thức Cauchy có tên là bất đẳng thức AM-GM (Arithmetic Means – Geometric Means). Trong toán học, bất đẳng thức Cauchy là bất đẳng thức so sánh giữa trung bình cộng và trung bình nhân, ở bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu các kỹ năng sử dụng của nó và ứng dụng trong giải toán qua cuốn sách Các bài giảng về bất đẳng thức Cô-si của thầy Nguyễn Vũ Lương, mời các bạn tham khảo.

DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...