Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Bồi Dưỡng Đại Số 10 – Phạm Quốc Phong

Cuốn sách “Bồi Dưỡng Đại Số 10” của tác giả Phạm Quốc Phong tổng hợp các kiến thức trọng tâm đại số 10, đồng thời đưa ra phương pháp giải các dạng toán giúp các em nắm vựng phương pháp giải, từ đó phát triển tư duy toán học để vượt qua các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi. 
DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...