Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 11

Cuốn sách 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 11 của Thạc sĩ Lê Hoành Phò, là cuốn thứ 2 trong bộ ba cuốn bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán của cấp THPT, cũng như các cuốn khác về cấu trúc, cuốn sách này gồm 21 chuyên đề với nội dung là tóm tắt kiến thức trọng tâm của Toán phổ thông và Toán chuyên, phần các bài toán
chọn lọc có khoảng 900 bài với nhiều dạng loại và mức độ từ cơ bản đến
phức tạp, bài tập tự luyện  khoảng 250 bài, có hướng dẫn hay đáp số.
DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...