Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

670 bài toán đố tiểu học – sách cổ

Cuốn sách “670 bài toán đố tiểu học” thuộc dòng sách cổ mà có lẽ các bạn cũng chưa được biết về nó. Hãy download để xem ngày xưa chúng ta học và làm toán đố như thế nào.
DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...