Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

40 năm Olympic Toán học Quốc tế (1959 – 2000)

Cuốn sách 40 năm Olympic Toán học Quốc tế (1959 – 2000) này được phân thành 2 phần.– Phần 1 gồm tất cả những bài toán về Hình học đã ra trong các kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) từ năm 1959 đến năm 2000.
– Phần 2 với số lượng trang nhiều hơn, gồm các bài toán Số học, Đại số, Giải tích, Hình học tổ hợp. Ngoài ra, cuối mỗi phần có thêm phần phụ lục, gồm một số tư liệu về kỳ thi IMO và một số đề thi vô địch toán của một số nước.

DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...