Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

500 bài toán bất đẳng thức chọn lọc – Cao Quang Minh

Cuốn ebook “500 bài toán bất đẳng thức chọn lọc” của tác giả Cao Quang Minh tuyển chọn các dạng bất đẳng thức hay để các em học sinh rèn luyện làm quen với cách giải và phương pháp làm các bài tập bất đẳng thức.
DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...