Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tài liệu chuyên Toán Hình học 11 – Đoàn Quỳnh

Cuốn sách “Tài liệu chuyên Toán Hình học 11” do tác giả  Đoàn Quỳnh làm chủ biên giúp các em có tài liệu tham khảo, rèn luyện và nâng cao khả năng giải toán hình học của mình. Sách dùng cho việc dạy họ ở các lớp 11 hệ chuyên toán và giúp các em học sinh khá giỏi bồi dưỡng thêm.

Cuốn sách này gồm 3 chương và 2 chuyên đề:
Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Bài 1. Phép dời hình phẳngBài 2. Phép đồng dạng phẳngChương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳngBài 2. Quan hệ song songChương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Bài 1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơBài 2. Đường thẳng và mặt phẳng vuông gócBài 3. Khoảng cách. Nhị diện. Góc đa diệnBài đọc thêm: Tích có hướng của hai vectơ
DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...