Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

G.Polya – Toán học và những suy luận có lý

Phần 1 cuốn sách “Toán học và những suy luận có lý – Quy nạp và tương tự trong toán học” giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phép quy nạp; Khái quát hóa, đặc biệt hóa và tương tự; quy nạp trong hình học không gian; quy nạp trong lý thuyết số; những thí dụ khác về quy nạp; một khẳng định tổng quát hơn.
Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Toán học và những suy luận có lý – Quy nạp và tương tự trong toán học”, phần 2 trình bày các nội dung: Quy nạp toán học, cự đại và cực tiểu, toán học vật lí, bài toán đẳng chu, các dạng khác của lý lẽ có lý.
 
DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...