Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

HÌNH HỌC CỦA TAM GIÁC

Cuốn sách trình bày hình học của tam giác dưới dạng những vấn đề tương đối độc lập với nhau. Độc giả có thể đọc vấn đề nào trước cũng được, khi cần có thể tra cứu nhanh một khái niệm hoặc một kết quả một định lý ở vấn đề khác. Nói chung cuốn sách chỉ đòi hỏi bạn đọc có trình độ toán học lớp 8,9.

DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...