Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tài liệu chuyên Toán bài tập Hình học 12 – Đoàn Quỳnh

Cuốn sách “Tài liệu chuyên Toán bài tập Hình học 12 ” do tác giả Đoàn Quỳnh làm chủ biên, tuyển chọn các bài tập Hình học 12 hay, khó có lời giải chi tiết, giúp các em học sinh khá giỏi rèn luyện nâng cao khả năng giải toán hình học của mình.

Cuốn sách gồm các phần các chương và các chuyên đề sau:
Chương I.  Khối đa diện và thể tích khối đa diện:
Bài 1. Hình đa diện và khối đa diện.Bài 2. Phép dời hình trong không gian.Bài 3. Hình đa diện đều và khối đa diện đều.Bài 4. Thể tích các khối đa diện.Chương II. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón:
Bài 1. Mặt cầu – Khối cầu.Bài 2. Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ. Mặt nón – Hình nón – Khối nón.Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian:
Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian.Bài 2. Phương trình mặt phẳng.Bài 3. Phương trình đường thẳng.Bài 4. Mặt cầu.Chuyên đề 1. Một số yếu tố của hình học tổ hợp:
Bài 1. Hình lồi.Bài 2. Đường kính của hình.Bài 3. Cắt hình.Bài 4. Mặt phẳng kẻ ô vuông.Chuyên đề 2. Lý thuyết đồ thị:
Bài 1. Khái niệm cơ bản về đồ thị.Bài 2. Các yếu tố cơ bản của đồ thị vô hướng.Bài 3. Một số loại đồ thị đơn vô hướng.Bài 4. Một số loại đồ thị có hướng.Chuyên đề 3. Ứng dụng số phức vào hình học phẳng:
Bài 1. Biểu diễn hình học số phức.Bài 2. Tích vô hướng. Tích lệch. Đường thẳng trong mặt phẳng phức.Bài 3. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.Bài 4. Đường tròn. Phép nghịch đảo. Biến đổi tròn.
DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...