Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

10 TRỌNG ĐIỂM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 11

Cuốn TRỌNG ĐIỂM TOÁN LỚP 11 này có 21 chuyên đề với nội dung là tóm tắt kiến thức trọng tâm của Toán phổ thông và Toán chuyên, phần các bài toán chọn lọc có khoảng 900 bài với nhiều dạng loại và mức độ từ cơ bản đến phức tạp, bài tập tự luyện  khoảng 250 bài, có hướng dẫn hay đáp số.
Cuối sách có 3 chuyên đề nâng cao: ĐA THỨC, PHƯƠNG TRÌNH  NGHIỆM NGUYÊN và TOÁN  SUY LUẬN.
DOWNLOAD:
Phần 1: Link 1Link 2
Phần 2: Link 1Link 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...