Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Bồi Dưỡng Toán Hình Học Lớp 10 – Trần Bá Hà

Cuốn sách Bồi dưỡng toán hình học  này được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn học sinh tự rèn luyện thêm sau khi nắm vững kiến thức cơ bản và bài tập SGK. Vì lẽ đó, mặc dù thứ tự sắp xếp các chương giống nhau nhưng các mục và tiểu mục đôi khi được gộp lại, hoặc bỏ qua vì xét thấy không cần thiết. Đặc biệt chương ba dài nhất bởi nó là sự tích lũy các kiến thức trước đó và một khi đã có nhiều kiến thức được chuẩn bị trước đó thì các vấn đề được mở rộng, các bài tập nâng cao sẽ phong phú hơn

DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...