Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán

Cuốn sách Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tập trung đến các chuyên đề trọng tâm thuộc các môn: Số học, Tổ hợp, Giải tích, Dại số, Hình học, đây là các chủ đề được tuyển tập từ các bài viết hoàn chỉnh của các chuyên gia, các thầy giáo, các sinh viên và học viên cao học về các chủ dề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán
DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...