Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Ứng dụng của tích vô hướng chứng minh bất đẳng thức hình học

Đối với vecto, những khía cạnh đáng để quan tâm và có thể dùng để giải quyết các bài toán là khá nhiều, trong bài viết này sẽ đề cập tới ứng dụng tích vô hướng của hai vecto vào việc chứng minh bất đẳng thức hình học.

DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...