Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tự luyện violympic toán lớp 6 – tập 1,2

Bộ sách “Tự luyện violympic toán lớp 6 – tập 1,2” (bản đầy đủ) do tác giả Nguyễn Hải Châu – Lê Thống Nhất – Đặng Văn Quân biên soạn nhằm tập hợp các đề thi hay của các vòng thi Violympic để giúp các em học sinh lớp 6 tự luyện tập, làm quen các dạng toán, và vượt qua 35 vòng một cách xuất sắc. Bộ sách này gồm 2 tập: “Tự luyện violympic toán lớp 6 – tập 1” bao gồm 18 vòng và “Tự luyện violympic toán lớp 6 – tập 2” bao gồm 17 vòng của kỳ thi Violympic
DOWNLOAD:
Tập 1: Link 1Link 2
Tập 2: Link 1Link 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...